Нашият Екип

Вярваме в доброто бъдеще за тези, които имат нужда.

Стефан Николаев Топузаков

Изпълнителен директор

Стела Николаева Топузакова

Член настоятелство

Виолета Стефанова Топузакова

Член настоятелство

Ивалин Веселинов Иванов

Член настоятелство

Жанета Живкова Иванова

Експерт ''Дарителски програми и фондонабиране''

Татяна Петкова Димитрова

Експерт ''Дарителски програми и фондонабиране''

Калина Комитова

Координатор „Комуникации и кампании”

Бъдете промяната, която искате да видите в света!

Вашето дарение може да промени нечий живот