Помощен център за инициатори

В помощния център на платформата ще намерите отговорите на най-често задаваните от потребителите въпроси. Ако имате още въпроси – свържете се с нас и ние ще ви отговорим.

Какви кампании могат да се стартират в платформата? +

В платформата можете да стартирате благотворителни кампании за набиране на средства в следните категории:

Как да стартирам кампания? +

За да стартирате кампания в платформата следвайте стъпките по-долу. За да може кампанията ви да бъде максимално добре подготвена, член на екипа ни ще се свърже с вас.

1. Стартирайте своята кампания чрез бутона Стартирай кампания.

Въведете коректно вашите имейл и телефонен номер, за да може администратор на Платформата да се свърже с вас. Напишете ни съобщение като ни дадете подробности за вашата кауза. Задължително напишете какъв е крайният срок на приключване на кампанията. В случай, че ще организирате кампания за лице – различно от вас, можете да се регистрирате с вашите имена. Вие ще сте в ролята на Инициатор на кампанията, а в процеса на стартиране на кампанията ние ще поискаме при необходимост повече данни за бенефициента на кампанията, която инициирате.

2. След като заявите кампанията си тя трябва да бъде одобрена. За тази цел администратор на платформата я преглежда и ще се свърже с вас, за да поиска при необходимост повече информация и снимки или да изиска документи, които доказват истинността на вашата кауза. При одобрение на дадена кампания тя ще бъде публикувана в Платформата и активна за дарения.

3. След като вашата кампания вече е публикувана в страницата на платформата: Активни кампании – вие можете да я споделите в социалните мрежи, за да я популяризирате и тя да достигне до повече дарители.

Мога ли да стартирам повече от една кампания в платформата? +

Условно можем да разделим кампаниите на два вида: медицински и немедицински. И при двата вида кампании ще трябва да имате снимки и подробна описателна част на кампанията ви.

При стартиране на медицинска кампания (категория Лечение, медицина и рехабилитация) наличието на епикриза или друг вид здравна документация, доказваща заболяването на бенефициента е задължителна. В зависимост от заболяването и от това каква медицинска услуга ще ви е необходима може да се изисква да имате оферта (проформа фактура) от лечебното заведение, за да се дефинира ясно целевата сума и прочие. При подадена от вас заявка за кампания наш сътрудник ще се свърже с вас, за да се уточнят какви точно документи ще са ви необходими.

При стартиране на немедицинска кампания (категория различна от Лечение, медицина и рехабилитация) се изискват задължителни документи само за определени каузи, като например: създаването на кампания за подпомагане изявата на млади таланти в чужбина.

Задължителните документи можете да видите в раздел „За платформата“ от основното меню на страницата на дарителската платформа в сайта на фондацията.

Какъв е срокът за преглед и одобряване на кампания? +

След като вече сте заявили кампанията си, администратор на платформата започва работа по нея. Тя ще бъде подробно разгледана, включително цялата приложена документация, снимки и текст. При нужда от допълнителна информация ще се свържем с Вас на посочените при подаването на заявка за кампания имейл или телефон.

Разглеждането и одобряването на кампанията става в рамките на няколко работни дни. Във връзка със задължителните документи, които са необходими за различните категории кампании, може да ви е необходимо повече време за тяхното изготвяне. Задължителните документи можете да видите в раздел „За платформата“ от основното меню на страницата на дарителската платформа в сайта на фондацията.

Какви са причините за отказ на кампания в платформата? +

За да бъде една кампания одобрена и публикувана в най-кратък срок тя трябва да бъде коректно подготвена от Ваша страна. Колкото по-лошо е подготвена една кампания, толкова по-малък е шанса й за успех. По време на стартиране на кампанията Ви, сътрудник на платформата Ви е дал редица съвети как да я стартирате максимално добре. В случай, че не сте ги спазили е възможно да Ви бъде отказано одобрение на кампанията.

Ето и някои от най-често срещаните причини, поради които е възможно кампанията Ви да бъде отказана:

  • Предоставили сте неподходящи за публикуване снимки или въобще нямате такива. Снимките са от решаващо значение за успеха на кампанията Ви. Не ги подценявайте.
  • Разказали сте историята си накратко и без подробности и емоция. Разчитайки на финансова помощ от непознати, трябва да разкажете всичко в детайли на потенциалните дарители.
  • Липсват документи, удостоверяващи истинността на Вашата кауза или са с лошо качество.
  • Инициирали сте кампания, свързана с хазарт, покриване на кредити, незаконни дейности или накърняване достойнството на трети лица. Платформата lazartodorv.bg не толерира и не одобрява подобни кампании!
Как да редактирам кампанията си, да добавя новина или снимки по нея? +

Ако е възникнало обстоятелство, което налага редактиране на вашата вече стартирала кампания – свържете се с нас. Ние ще Ви помогнем да направите тази стъпка.

Как да променя целевата сума на кампанията си? +

Когато инициирате кампания трябва да изчислите максимално точно каква сума ви е необходима и да я опишете в текста от вашата заявка за стартиране на кампания. Ако вашата кампания вече е стартирала и са възникнали непредвидени разходи във връзка с например: допълнителни изследвания при лечение в чужбина, то трябва да ни предоставите документи (оферта/проформа фактура) от съответното болнично заведение, които да удостоверяват каква е точната сума на новото изследване. След одобрение на администратор допълнителната сума ще бъде добавена към тази, с която е стартирала кампанията ви.

Какви са условията за изплащане на средствата? +

При така наречените медицински кампании (от категория Лечение, медицина и рехабилитация) има стриктни правила, които са ясно дефинирани в т. 8 от Общите условия за ползване на платформата и всеки инициатор на кампания и дарител трябва да се запознае с тях.

Средствата по приключилите така наречени немедицински кампании (всички категории, различни от Лечение, медицина и рехабилитация) се изплащат по сметка на инициатора/бенефициента на кампанията и няма изрично въведени правила.

До колко време се изплащат средствата и колко време отнема да постъпят в сметката? +

В случай, че сте изискали коректно плащане, съгласно правилата на платформата, то изплащането на средствата става в рамките на 3 работни дни.

ВАЖНО: Срокът е ориентировъчен и зависи изцяло от банковите институции. Платформата НЕ МОЖЕ да ускори този процес.

ВАЖНО: В случай, че има забавяне на превода от нашата банкова сметка към сметката на Инициатора/Бенефициента за повече от 3 работни дни, молим да ни уведомите своевременно за това обстоятелство, за да се свържем с нашата банка, да проследим причините за забавянето и да отстраним възникналия проблем.

Кампанията ми приключи и нямам нужда от повече средства. Какво да правя? +

В случай, че кампанията ви е приключила и нямате нужда повече от дарения, имате следните възможности:

  • изискайте цялата налична сума по кампанията ви, съгласно правилата и реда в платформата
  • в случай, че сумата не ви е нужна трансферирайте средствата по друга кампания по Ваш избор. Свържете се с нас и поискайте трансфер на сумата и затваряне на вашата кампания!
  • Желателно е да публикувате една последна Новина в кампанията си, за да информирате дарителите защо затваряте кампанията си и как е приключила каузата ви.
Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? +

В случай на смърт на бенефициента, ако е останала някаква налична, но неизползвана сума, то инициатора на кампанията (или негови близки, в случай, че той е и бенефициент на кампанията) трябва да информира Платформата за настъпилото трагично обстоятелство и да поиска трансфер на средствата по друга активна в Платформата кампания (или няколко кампании) в дефинирания в Общите условия срок.

Стартиране на кампания като юридическо лице +

В случай, че сте фондация, сдружение или друго юридическо лице, което желае да стартира кампания в платформата, то следва да направите това от името на вашата организацията в качеството си на Инициатор/Бенефициент, за да стартирате кампания като юридическо лице.

Какво се случва, ако нужната сума не се събере? +

В случай, че зададената целева сума не се събере, то инициаторът/бенефициента на кампанията може да използва наличната сума за нуждите на кампанията, съгласно правилата на платформата.

В случай, че до момента събраната сума не достига и не може да се реализира конкретната кауза вариантите са:

  • да се потърси допълнителен източник на финансиране, която да допълни сумата, която недостига. През това време сумата, която е в платформата не се губи и може да стои безсрочно.
  • да се трансферира към друга кампания в платформата.

Бъдете промяната, която искате да видите в света!

Вашето дарение може да промени нечий живот