Помощен център за дарители

В помощния център на платформата ще намерите отговорите на най-често задаваните от потребителите въпроси. Ако имате още въпроси – свържете се с нас и ние ще ви отговорим.

Какви са платежните методи за дарения в Платформата? +

Методите за дарения в Платформата lazartodorov.bg са следните:

  • Картово плащане
  • Банков превод
Има ли минимално и максимално дарение, което мога да направя? +

Размерът на дарението, което може да направите по активна кампания в Платформата, е
изцяло по ваш избор.

Искам да даря за дадена кампания по банков път. Какво трябва да бъде основанието за плащане? +

Когато изберете да дарите средства по някоя от активните кампании в Платформата по банков път (IBAN), трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да попълните в графата Основание за плащане: Дарение (и посочвате името на каузата, за която дарявате).

Ако в основанието за плащане напишете само: Дарение (без посочен конкретен бенефициент), то Фондацията ще пренасочи сумата от вашето дарение по нейна преценка за кампания, свързана с медицина, лечение и рехабилитация или ако в момента няма такава активна кампания – Фондацията може да използва тази сума за реализирането на някоя от другите си благотворителни или социални дейности.

Какви са предимствата на това да дарите по кампания в Платформата lazartodorov.bg? +

За съжаление, често се случва в социалните мрежи да се разпространяват фалшиви животоспасяващи благотворителни кампании! Измамници създават фейсбук страници с чувствително име (нещо от тип Дари Живот на….), качват няколко снимки на дете (понякога в безпомощно състояние), посочват някаква банкова сметка или paypal акаунт и злоупотребяват с доверието на хората. В такива фалшиви кампании липсват някои неща като:

– епикриза на лицето с подпис и печат
– родители/настойници на лицето на снимките
– оферта от лечебно заведение с подпис и печат
– ДАРИТЕЛСКА сметка, а НЕ ЛИЧНА сметка

Често тези страници се появяват за няколко дни, набират се големи суми по тези сметки и изчезват, а както знаете – сума, постъпила по банкова сметка с основание „дарение“ не може да бъде върната или оспорена.

В Платформата lazartodorov.bg СЕ ПРОВЕРЯВАТ всички медицински кампании и се изисква нужната медицинска документация и оферта от лечебно заведение.
– дарените от Вас средства постъпват по сметка на платформата – средствата постъпили
при нас могат да се изискват от бенефициентите само по дарителска сметка или по
сметка на лечебно заведение.
– при летален край за бенефициент дарените средства се пренасочват по други
кампании по преценка на инициатора на кампанията.

Мога ли да даря средства в подкрепа на Платформата, отделно от даренията за благотворителни кампании? +

Всяко дарение е много ценно за нас, независимо от сумата. Вашата помощ ще ни даде възможност да поддържаме технически Платформата и да я развиваме, за да може повече благотворителни и социални кампании да достигнат своите цели!

Можете да ни подпомогнете финансово като дарите средства чрез някой от автоматичните системи за превод в Платформата или чрез банковата сметка на Фондацията в лева:

IBAN: BBG84BPBI79421025830901
BIC: BPBIBGSF
Банка: Пощенска Банка АД
Адрес: гр. Шумен, пл. „Оборище“ 13 Б
Име: Фондация „Лазар Ивилинов Тодоров“
Основание за плащане: Дарение за подпомагане дейността на Фондацията

Екипът на Фондацията изказва дълбоката си благодарност на всички
дарители и доброволци за вниманието, съпричастността, милосърдието и
оказаната досега и в бъдеще подкрепа!

Какво се случва с дарената и неизразходвана сума при смърт на бенефициента? +

Ако по време на кампанията е настъпило трагично обстоятелство с летален край за бенефициента и е останала неизползвана сума, то инициатора на кампанията (или неговите близки, в случай че той е и бенефициент по тази кампания) трябва да трансферира средствата по друга кампания (или няколко кампании) в платформата.

ВАЖНО: При медицински кампании, в случай на смърт на бенефициента, инициатора на кампанията може да изиска част от тази неизползвана сума, за да се покрият разходите по транспортиране на тялото (ако лицето се е лекувало в чужбина) и неговото погребение. В случай, че инициаторът на кампанията е и бенефициент – то това следва да бъде направено от неговите близки.

Какви са таксите при дарения? +

Платформата lazartodorov.bg е безплатна за всички, които желаят да стартират кампания. Инициаторите на кампании не дължат под никаква форма средства към Фондацията.

От сумите, които се даряват по дадена кампания се удържат само транзакционните такси, съгласно политиките на различните банкови институции в България. За приемане на дарения от цял свят Платформата използва услугите на Stripe и PayPal. В този случай транзакционните такси при превод към Платформата се определят от общите условия на Stripe и Paypal.

Фондацията НЕ генерира печалба от събраните по различните кампании в Платформата средства. Всеки дарител има възможност да подкрепи развитието и техническата поддръжка на Платформата като отделно дарение, което няма нищо общо с даренията за различните благотворителни кампании.

Искам да получа документ за направеното от мен дарение. Какво трябва да направя? +

В случай, че искате да направите дарение по IBAN сметката на платформата и желаете да получите документ за вашето дарение – процедурата е следната:

  • направете дарението;
  • свържете се нас, за да ни уведомите, че искате да получите документ за дарение. За целта ще са ни необходими: снимка на платежното нареждане, данните Ви по лична карта и адрес и телефон при нужда да бъде разменен физически договора;
  • администратор на платформата ще подготви нужните документи и ще Ви ги изпрати.
Какво се случва, ако нужната сума не се събере? +

В случай, че зададената целева сума не се събере, то инициаторът/бенефициента на кампанията може да използва наличната сума за нуждите на кампанията, съгласно правилата на платформата.

В случай, че до момента събраната сума не достига и не може да се реализира конкретната кауза вариантите са:

  • да се потърси допълнителен източник на финансиране, която да допълни сумата, която недостига. През това време сумата, която е в платформата не се губи и може да стои безсрочно.
  • да се трансферира към друга кампания в платформата.

Бъдете промяната, която искате да видите в света!

Вашето дарение може да промени нечий живот